Odpovídáme

Časté dotazy

Zkusili jsme shrnout nejčastější dotazy na téma rekuperace
do několika bodů. Nenašli jste odpověď? Zeptejte se nás.
 

Obecné dotazy

Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení. Rekuperační jednotka ovšem navíc zbaví vzduch hmyzu, nečistot a prachu. V zimě navíc oproti větrání okny šetří teplo, které z interiéru neuniká.

Ne. Ohřátý čerstvý vzduch z rekuperace je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 1 max 3 m/s)– tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

 • byt je větrán pouze krátkou dobu velkým množstvím vzduchu, navíc studeného
 • nárazové větrání okny je pouze náhradním a nedostačujícím řešením pro zajištění dodávky čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí v uzavřených místnostech

Hluk u námi dodávaných jednotek je zcela minimální ve srovnání s ostatními jednotkami na trhu. Nízká hladina hluku výrazně odlišuje výrobky od ostatních výrobců.

Zabudovaným mezitlumičem hluku, rozvětveným paralelním vedením potrubí, rozvětveným páteřním rozvodem. Každý dům se řeší v této otázce individuálně.

Rozhodně ano. 95% realizací bez entalpie nakonec řeší nízkou vlhkost v zimě.

Suchost vzduchu vnímají uživatelé individuálně. Jestliže někdo pociťuje suchý vzduch jako problém, je možné dodatečně objednat výměník se zpětným ziskem vlhka - Entalpický výměník. Jeho konstrukce zajišťuje, že v domě bude relativní vlhkost vzduchu vždy v rozmezí 40 - 60%

 • Při mínusových teplotách vnějšího vzduchu, a tím i malého obsahu vodních par čerstvého vzduchu – nižší stupeň ventilátoru (60% výkonu ventilátoru nastavitelné na ovládacím panelu jednotky).
 • Při vyšších teplotách vnějšího vzduchu větrat s větším objemem vzduchu.
 • Zvlhčování vzduchu v místnosti pomocí obvyklého odpařovač vody a zelené rostliny.
 • Zabránění silnému dohřátí přiváděného vzduchu – při t > 60 °C lze očekávat pyrolýzu prachu (tepelný rozklad), což vede k vysychání nosní sliznice.
 • Praktická měření (EFH 150m², 150 m³/h, 0 °C venkovní teplota) a výpočty s 10 ..15 l/d odpaření udávají jednotně hodnoty asi 40% vlhkosti vzduchu v místnosti, které se řadí do rozmezí pohody (útulnosti) 40…60%,
 • Při větrání v zimě je vždy i při větrání oknem přiváděn sušší venkovní vzduch do místnosti.

Rekuperace vzduchu nahradí tepelnou ztrátu větráním, úspora je 30 - 50%

Odpověď zní ano.
Rekuperaci si můžete nainstalovat sami. Je ale nutný návrh od znalé osoby nebo projekt od projektanta. Potrubí rekuperace se většinou instaluje tak, že je ukryté v konstrukci domu (podhled nebo podlaha). Pokud uděláte něco špatně, oprava bude nákladná. Doporučujeme instalovat potrubí do podhledů. Snížíte riziko poškození během stavby a nehrozí zalití potrubí anhydritem, betonem apod. Závěrečné zaregulování rekuperace by měl provést odborný technik pomocí anemometru.

Filtry jsou zárukou zdravého prostředí v domě! Výrobce doporučuje výměnu každé 3 měsíce - proto je na jednotkách i ukazatel životnosti filtrů - doby do výměny filtrů. Naši klienti zpravidla mění ale filtry jednou za půl roku, až rok. Silně znečištěné filtry jsou důvodem zvýšení příkonu rekuperační jednotky.

Ano!!! V nabídce jsou i filtry pro odstranění pachu z průmyslu a dopravy, nebo k odstranění zápachu ze zemědělské výroby. Tyto filtry se umisťují do speciálního boxu na potrubí přivádějící vzduch z venku.

Takové řešení zásadně nedoporučujeme !!!

Technické dotazy

Ne, nejde, pojďme si uvést pár důvodů:

 1. Pro vytápění běžného domu vzduchotechnikou potřebujeme 5x větší průtok vzduchu než na kvalitní větrání. Znamenalo by to 5x větší světlost potrubí.
 2. Dále by to znamenalo prostorové mřížky nebo podříznuté dveře bez prahů a to nevypadá dobře.
 3. Další věcí je průvan, který by při takovém řešení vznikal.
 4. Dale by bylo nutné nastavit průtok vzduchu na výústkách. A na větrání (vydýchaného vzduchu) a topení je potřeba jiné nastavení.

Rozhodně také nedoporučujeme kombinaci běžných rekuperací vzduchu s nějakou přídavnou jednotkou cirkulace topného vzduchu.

Toto řešení nedoporučujeme.
do systému se může vlivem povětrnostních podmínek dostat voda, která může zařízení poškodit.

Sání se dodává pouze na stěny domu. Aby se do systému nemohla dostat vlivem povětrnostních vlivů voda.

Toto řešení doporučujeme, pokud je nutné umístit sání i odpadní potrubí na stejnou stěnu domu. Třeba z důvodu umístění technické místnosti v domě.

Aktivní rekuperace využívá tepelného čerpadla, kde se získává teplo na výparníku z odváděného vzduchu.

Pro někoho může dávat smysl. Nám to smysl ekonomicky nedává.

Pro potrubí:

 • ∅ 75 mm je potřeba prostor 130 mm
 • ∅ 90 mm je potřeba prostor 150 mm.
 • V místě s boxy je potřeba min. 210mm

Je to výška včetně sádrokartonu ke stropu. V místě s boxy je potřeba min. 210mm

Pro trvalé větrání v našem systému je nastaven průtok vzduchu 15m3/hod na jednu přívodní výústku. Norma s násobností objemu domu je úplný nesmysl.